กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน สายไฟฟ้าลงใต้ดิน

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เดินหน้า โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเส้นนานาเหนือ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เดินหน้า โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเส้นนานาเหนือ

ตามที่ กฟน. ได้ตอบสนองนโยบาย โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ของรัฐบาลด้วยการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา เพิ่มเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง เตรียมพร้อมรองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเดินหน้าเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

  
การดำเนิน โครงการไฟฟ้าใต้ดิน ล่าสุด

ตอนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ถนนนานาเหนือ รวมระยะทางประมาณ 0.75 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกนานาถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ มีระยะดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมธันวาคม  2561 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 . ของทุกวัน ซึ่งถนนนานาเหนือ ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นด้านการจราจร และร้านค้าที่เปิดให้บริการในช่วงกลางคืน มีความซับซ้อนทางกายภาพ ทำให้ต้องดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ นักท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนในพื้นที่

การจัดการผลกระทบจากการดำเนิน โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

ในด้านผลกระทบจากการดำเนินโครงการ กฟน. ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ธนาคาร โรงแรม และร้านอาหาร ให้รับทราบถึงวิธีการดำเนินการโครงการฯ และยังได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขและลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณถนนดังกล่าว ซึ่ง กฟน. ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในบริเวณพื้นที่ตลอดระยะเวลาการดำเนิน โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

นำสายไฟฟ้าลงดินได้อย่างไร ?

เราลองไปดูกันดีกว่า ว่าขั้นตอนการ นําสายไฟฟ้าลงใต้ดินและกระบวนการ ทํางานในการก่อสร้างมีความลําบากและ ยุ่งยากอย่างไร?

  • ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและออกแบบการก่อสร้าง ได้แก่ การลงพื้นที่สํารวจข้อมูล ระบบสาธารณูปโภค และหาวิธีแก้ปัญหา ที่มีผลกระทบต่อประชาชน จากนั้นจึงเริ่ม กระบวนการวางแผนและออกแบบเพื่อ เปลี่ยนระบบจากระบบสายไฟฟ้าสาย อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
  • ขั้นตอนที่ 2 ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการก่อสร้างโครงการ สายใต้ดิน คือการ ขุดเปิดเป็นช่องตามแนวทางเท้า หลังจากนั้น จึงนําท่อร้อยสายไฟฟ้าวางตามแนวที่ขุด บนทางเท้า แล้วจึงนําแผ่นคอนกรีตมาปิดทับ เพื่อเป็นการปิดชั่วคราว และเมื่อดําเนินการ เสร็จแล้วจะซ่อมคืนสภาพพื้นที่ทางเท้าให้ เหมือนเดิม

ปัจจุบัน โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2564 รวมระยะทางที่ต้องทำทั้งหมดเสร็จ 214.6 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 45.6 กิโลเมตร อยู่หว่างกำลังดำเนินการอีก 41.7 กิโลเมตร และยังมีโครงการที่อยู่ในแผนรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนอีก 127.3 กิโลเมตร

โดยพื้นที่ที่ต้องดำเนิน โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ต่อไปก็คือ พื้นที่ถนนพระราม 3 ระยะที่ 2 ช่วงสถานีถนนตกถึงสะพานพระราม 9 และถนนวิทยุ ที่ถือเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญ และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย