ข่าวสดวันนี้ จส.100 สิงหาพาแม่เที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจส.100จัดงาน ‘สิงหาพาแม่เที่ยว’

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจส.100จัดงาน ‘สิงหาพาแม่เที่ยว’

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและสถานีวิทยุ จส.100 ร่วมกันจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ “สิงหาพาแม่เที่ยว”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ “สิงหาพาแม่เที่ยว” โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ได้มีโอกาสท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จากกิจกรรมแชะ&แชร์ลุ้นพาแม่เที่ยวฟรีจังหวัดเพชรบุรี one day trip จะได้ร่วมทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ร่วมงานประเพณีแข่งขันข้าวห่อกระเหรี่ยง (แก่งกระจาน) ของชนเผ่าชาติพันธ์ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ณ ดินแดนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานถึง 3 ครั้ง
2. ประลองฝีมือการทำขนม “คู่แม่ลูกผูกใจ” ที่ พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
3. ทดลองทำนา “แม่ลูกปลูกข้าวกิน” ที่ คลองกระแชง
4. สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองเก่าที่กลมกลืนกับศิลปะร่วมสมัยสตรีอาร์ต ณ ชุมชนคลองกระแชง

ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ร่วมสนุกคู่แม่ลูกที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คู่ (40คน) ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางและผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook JS100Radio นับว่าเป็นการกระตุ้นและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ การกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งช่วยลดปัญหาการเลิกจ้างงานของธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง