งานพฤกษานนท์ จังหวัดนนทบุรี เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

เริ่มแล้ว!! งานพฤกษานนท์ ไม้ดอกไม้ประดับ จ.นนทบุรี ปี 2562

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เริ่มแล้ว!! งานพฤกษานนท์ ไม้ดอกไม้ประดับ จ.นนทบุรี ปี 2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ กำหนดจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2562

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ กำหนดจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรี เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อ

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี คุณนันทพร เทพเทวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การตลาดสาขา เขต 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และนายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับระดับจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวการจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 “พฤกษานนท์62

จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เที่ยวชมงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-591-6928, 02-591-6772