ข่าวสดวันนี้ ความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 30 ปี ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน

 

วันนี้ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และบริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) จัดคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ภายใต้ธีม Connecting the Two Kingdoms by Land จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 30 ปี ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการน้อมเกล้าฯ ร่วมฉลองเถลิงราชสมบัติรัชกาลที่ 10

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โซเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พรัอมด้วยนางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดพัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)รวมทั้งนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออก กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย

ภายในงานมีพิธีตักบาตรในช่วงเช้า มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการปล่อยขบวนคณะคาราวานจำนวน 6 คัน 21 คน

การเดินทางจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21-28 มิ.ย.62โดยใช้เส้นทางประเทศไทย-เมียนมา-อินเดีย-ภูฏาน ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.ThailandBhutanTourism.com ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและภูฎาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ 29 มิ.ย.62 เพื่อหารือ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป