SME ONE FEST 2019 สสว.

สสว. ร่วมกับ SCB จัดงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สสว. ร่วมกับ SCB จัดงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8

สสว. ร่วมกับ SCB จัดงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8 นำผู้ประกอบการกว่า 232 บู๊ธ โชว์ศักยภาพ หวังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สสว. ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ นำผู้ประกอบการร่วมออกบู๊ธกว่า 232 บู๊ธเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าภายในงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8 ณ อาคารมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน นี้โชว์ศักยภาพ หวังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาความสามารถ พร้อมยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่สากล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านทั้งสิ้น 232 บู๊ธ ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ อาทิ อาหาร ได้แก่ ข้าวก้องงอก เครื่องแต่งกาย ได้แก่ผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

เครื่องประดับ ได้แก่ เครื่องเงินชมพูภูคาน่าน เครื่องประดับหินสีณัฐพัชร์ เครื่องดื่ม และของใช้ อีกมากมาย พร้อมกล่าวว่า SMEs ไทยในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการยอมรับสินค้าสู่ตลาดสากล เราจึงได้จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ Sme จากโครงการต่าง ๆ มาเข้าร่วมออกบูธภายในงาน SME ONE FEST 2019 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้

ซึ่งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์

“การร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่าง สสว. กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้สมาชิกร้านค้าได้รับประโยชน์จากการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงิน ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการลดภาระการจัดการเงินสด โดยเฉพาะร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถรับเงินโดยตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้เลย แถมช่วยให้ร้านค้าบริหารจัดการเงินสดและทำบัญชีได้ง่ายขึ้น เรียกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกทั้งตัวผู้ประกอบการเองและผู้บริโภคด้วย” นายสุวรรณชัย กล่าว

สำหรับ งาน SME ONE FEST 2019 ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ จัดขึ้นที่ MBK AVENUE Zone A and C ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน นี้