การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครบรอบ 59 ปี PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครบรอบ 59 ปี PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร PEA และคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เภสัชกรหญิง พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร PEA และคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

กิจกรรมในช่วงเช้า สักการะพระภูมิเจ้าที่และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้บริหารสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินให้ผู้ว่าการ PEA เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรงพยายาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และศิริราชมูลนิธิ เป็นเงิน 599,325 บาท มีพิธีทางศาสนาและพิธีสงฆ์

ช่วงบ่าย ปาฐกถาพิเศษ โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในหัวข้อ “Good Governance ในทัศนะของนายชวน หลีกภัย” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

จากนั้น ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดงาน PEA Innovation Hub Co-Working Space ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้พนักงานเกษียณอายุและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กร