จส.100 นอสตร้า หัวเหว่ย

จส.100-นอสตร้า-หัวเหว่ย ร่วมพัฒนาระบบติดตามคนหาย ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จส.100-นอสตร้า-หัวเหว่ย ร่วมพัฒนาระบบติดตามคนหาย ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT

จส.100 นอสตร้า และหัวเหว่ย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การทำงานร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์ม NB-IoT และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

ในพิธีลงนาม ผู้นำของทั้งสามองค์กรประกอบด้วยคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ จส.100 นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และแบรนด์นอสตร้า และนายโรเบิร์ต ฉี  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย จำกัด ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ และประกาศเปิดตัว “ตามรอย (Tamroi)”  แพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถช่วยติดตามตัวผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ นักท่องเที่ยว สัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินมีค่า ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยเทคโนโลยีดังกล่าว จะมีอุปกรณ์อัจฉริยะช่วยระบุตำแหน่งที่จะช่วยให้มีการติดตามที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และมี JS100 Call Center ที่จะคอยดูแลด้านการประสานงานการดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม “ตามรอย (Tamroi)” แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี NB-IoT จากการสนับสนุนของหัวเหว่ย z^h.sh[ibdkiด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนอสตร้า เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ นำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents สามารถดูได้ผ่านทั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบเฝ้าติดตามทางเว็บไซต์อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Safe Zone ที่จะช่วยควบคุมพฤติกรรมได้ โดยมี JS100 Call Center ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยติดตามบุคคล สัตว์เลี้ยง สิ่งของ และพร้อมประสานงานไปยังเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้าน Lost & Found ในประเทศไทย