ข่าวสดวันนี้

สปภ.กทม. ให้ความรู้ นักเรียน เอาตัวรอดจากเหตุร้าย ขณะอยู่ใน รร.

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สปภ.กทม. ให้ความรู้ นักเรียน เอาตัวรอดจากเหตุร้าย ขณะอยู่ใน รร.

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โดยมี ดร.ศิริพร สลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเผชิญเหตุวาธารณภัย โดยการจัดอบรมในรูปแบบกิจกรรมครึ่งวัน ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมได้แก่ ฐานแผ่นดินไหว ฐานอัคคีภัย ฐานอุบัติภัยทางน้ำและฐานภัยใกล้ตัว

ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดจากภัย โดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียน

สำหรับโครงการนี้ ทางนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า เป็นโครงการที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ และทักษะ การเอาตัวรอดจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่อาจพบเจอในชีวิต ได้แก่ แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ ภัยใกล้ตัวและวิธีปฏิบัติตน

โดยได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมในรูปแบบกิจกรรมครึ่งวัน ผ่านฐานเกมที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ได้แก่ อุปกรณ์ VR GAME ในฐานแผ่นดินไหว บ้านควันในฐานอัคคีภัย สระน้ำจำลองในฐานอุบัติภัยทางน้ำ และหุ่น CPR และสัตว์จำลองในฐานภัยใกล้ตัว

โดยสอนให้เด็กรู้จักมีสติ และใช้ปัญญาจากการเรียนรู้เรื่องสาธารณภัยในการเอาตัวรอดจากภัยในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้มีทักษะและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องหากต้องพบกับสถานการณ์จริงนั่นเอง