Food Ingredients Asia 2013

Food Ingredients Asia 2013

ดล เหตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

ททท.จัดงาน “เสม็ด…We Love”

ททท.จัดงาน “เสม็ด…We Love”

หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การวางแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่นและธนาคารกสิกรไทย