ประกาศ!! ติดต่อราชการ กรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

Home / ข่าวทั่วไป, ร่วมด้วยช่วยกัน / ประกาศ!! ติดต่อราชการ กรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

อำนวยความสะดวกให้ประชาชน! ติดต่อราชการกรมการขนส่งฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ยกเว้น กรณีมอบอำนาจ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารที่จำเป็นประกอบการดำเนินการในแต่ละเรื่องเท่านั้น

13319927_1202495279761831_8454396101344715353_n

ทั้งนี้ในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการทะเบียนราษฎร์กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แล้ว ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคล รวมถึงสถานะของบุคคลได้จากฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ ที่สำนักงานให้น้อยลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด

กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทำสำเนาขึ้นเอง โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยังต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบเป็นหลักฐานเช่นเดิม

MThai News

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก