Unlimited Hack Team ปัด แฮกเว็บสำนักนายกฯ

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / Unlimited Hack Team ปัด แฮกเว็บสำนักนายกฯ

ข่าวสังคมออนไลน์ วันที่8 พ.ค. จากกรณีที่เว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกแฮกเกอร์เข้าระบบในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ล่าสุด Unlimited Hack Team ได้ออกมาปฏิเสธผ่านเฟซบุ๊คของกลุ่มแล้วว่าไม่ได้แฮกเว็บสำนักนายกฯ โดยได้โพสข้อความดังต่อไปนี้

แฮกเว็บสำนักนายก

มีหลายคนถามเข้ามาทางข้อความ และมีหลายแฟนเพจแชร์ข่าวนี้พร้อมบรรยายว่าเป็นการกระทำของ Unlimited Hack Team
ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีสมาชิกคนใดของ Unlimited Hack Team เป็นคนเข้าไปแฮกเว็บไซต์สำนักนายก ผมจึงอยากออกมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า Unlimited Hack Team ไม่ได้เข้าไปก่อกวนเว็บไซต์สำนักนายก และที่มีข้อความขึ้นว่า Unlimited hack Team อยู่ด้วย อาจเป็นเพราะมีแฮกเกอร์บางท่านหรือบางกลุ่มมีความคิดที่จะโยนความผิดมาให้ Unlimited Hack Team ซึ่งทุกๆครั้งหากเราได้แฮกเว็บไซต์ใด เราก็จะออกมายอมรับการกระทำของเรา แต่ครั้งนี้ขอให้ทุกท่านรอเวลาที่ตำรวจจับผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษ แล้วท่านจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำ

MThai News