รับน้องโหด ! นศ.กว่า 7,800คน รวมกลุ่มเฟซบุ๊ค ต้านระบบโซตัส

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / รับน้องโหด ! นศ.กว่า 7,800คน รวมกลุ่มเฟซบุ๊ค ต้านระบบโซตัส

รับน้อง

ข่าวสังคมออนไลน์ ใกล้ช่วงเทศกาลรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ชาวสังคมออนไลน์เริ่มให้ความสนใจกับประเพณีรับน้องของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความแปลกและแตกต่างกันไป โดยได้มีการเริ่มรณรงค์ให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรงและแอลกอฮอล์ 

รับน้อง
รับน้อง

 

ล่าสุดกลุ่ม Anti-SOTUS (กลุ่มเยาวชนปฏิรูปการรับน้องประชุมเชียร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษารวมกว่า 7,800คน รวมถึงมีแฟนเพจที่มีผู้กดถูกใจมากกว่า 3,000 ถูกใจ ได้มีการเผยแพร่ภาพรับน้องสุดโหดและไม่สร้างสรรค์  รวมถึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้องขึ้นด้วย โดยทางกลุ่มได้เปิดเผยว่าระบบโซตัสเปรียบเสมือนความคิดแบบเผด็จการ ทำให้บดบังปัญญา ไม่เหมาะกับยุคสมัยและบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน

คำว่าโซตัส (SOTUS)มีที่มาจากตัวอักษรนำของคำ 5 คำในภาษาอังกฤษ คือ

“…Seniority – การเคารพผู้อาวุโส
Order – การปฏิบัติตามระเบียบวินัย
Tradition – การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี
Unity – การเป็นหนึ่งเดียว
Spirit – การฝึกจิตใจ…”

ซึ่งปัจจุบัน ระบบโซตัสได้เข้าไปแทรกซึมอยู่เกือบทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แม้จะมีบางมหาวิทยาลัยที่ประกาศห้ามใช้ระบบนี้ในการรับน้องใหม่ แต่ก็ยังไม่สามารถยกเลิกระบบนี้ได้

รับน้อง รับน้อง รับน้อง

รับน้อง

ขอบคุณภาพจากกลุ่ม Anti-SOTUS (กลุ่มเยาวชนปฏิรูปการรับน้องประชุมเชียร์แห่งประเทศไทย)

 

MThai News