ว่อนเน็ต พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ว่อนเน็ต พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน

ข่าวสังคมออนไลน์ วันที่ 25 มิ.ย. ชาวเฟซบุ๊คได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีรูปคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศ และมีการกิน เที่ยว ช๊อปปิ้ง อย่างหรูหราผิดกับวิสัยของพระสงฆ์ทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีเพียงการกินเที่ยวแบบธรรมดาที่คนทั่วไปกินกันเท่านั้น เพราะภาพที่เห็นล้วนแต่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกที่ล้วนมีราคาสูง เช่น สวนสนุก ร้านกระเป๋า ร้านกาแฟ สมาร์ทโฟน ฯลฯ ซึ่งภาพดังกล่าวยังไม่มีการระบุว่าเป็นพระสงฆ์จากวัดใดและไปต่างประเทศด้วยกิจอะไร

พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน

พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน พระสงฆ์ช๊อปปิ้ง-กิน-เที่ยวต่างแดน  

MthaiNews