เนติวิทย์ โพสความหวังต่อครูไทย ควรสู้เพื่อปฏิวัติการศึกษา

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เนติวิทย์ โพสความหวังต่อครูไทย ควรสู้เพื่อปฏิวัติการศึกษา

นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย ได้โพสบทข้อความผ่านเฟซบุ๊คเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติว่า

580222_522571191137677_1655312607_n

ความหวังต่อครูไทย

สำหรับผมแล้ว ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูง ครูเป็นคนสำคัญของเด็ก เป็นแบบอย่าง เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เด็ก ครูมีอิทธิพลต่อนักเรียนมากยิ่งในวัยเด็กยิ่งสำคัญ แต่น่าเสียใจว่า
ครูเองมิได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนที่มีต่อนักเรียนเท่าใดนัก ครูมิได้ตระหนักในภาวะสังคมที่กำลังวิวัฒนาการเติบโตมากขึ้นอย่างเพียงพอ

ดังเห็นได้จาก การที่ครูจำนวนมากยังไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน เช่น ทรงผม หรือการมีอิสระทางความคิดของนักเรียน ครูยังมองนักเรียนเป็นเสมือนเด็กทารกที่ต้องอาศัยการปกป้องคุ้มครองอย่างสุดๆ หรือเปรียบเสมือนผ้าขาวที่มีไว้ให้ละเลิงสีเติมแต่ง จะเป็นอย่างไรก็ได้ตามใจครู

ครูเองรู้หรือไม่ว่า สังคมไทยซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงและความอยุติธรรมเวลานี้โดยที่ครูเองก็ตกเป็นเครื่องมือของการกดขี่อย่างไม่รู้ตัว ความหวังดีของครูโดยที่ครูเองอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้มันคือเป็นการปิดกั้นทัศนะของนักเรียน และเป็นการธำรงจารีตแห่งการกดขี่ให้มันดำรงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ

ครูตระหนักบ้างหรือไม่ว่า การยินยอมกับความฉ้อฉลของฝ่ายบริหารโรงเรียนการตามกระแสแห่งการกวดวิชาเพื่อความร่ำรวยของตนนั้นมันนำมาซึ่งความเสื่อมต่อระบบการศึกษาและนักเรียนอย่างไรบ้าง แลการยัดเยียดให้นักเรียนเรียนหนักๆนั้น โดยที่ครูเองแม้ไม่เต็มใจ แต่ก็สยบยอมอย่างเต็มที่ เมื่อนักเรียนจะตั้งคำถามจะต่อสู้ก็ห้ามปราม มันส่งผลต่อความก้าวหน้าทางความคิดของนักเรียนไม่ใช่น้อยเลย

ผมคิดว่า ความเสื่อมโทรมของระบบการศึกษาและสังคมที่เป็นอยู่ครูมีภาระหน้าที่อย่างยิ่งในการปลดพันธนาการของการเป็นเครื่องมือธำรงวัฒนธรรมแห่งอำนาจแห่งความเป็นเผด็จการ ครูกี่คนแล้วที่ภายใต้ระบบการศึกษาแบบนี้ ทำให้นักเรียนของพวกเขาต้องเหมือนกัน และหลายคนที่ไม่อาจเหมือน ต้องถูกระบบตัดคะแนน ตัดเกรด มันนำไปสู่ตัดเส้นทางชีวิตอันสดใสของเขาในหลายๆกรณี ครูควรจะสู้กับการปฏิวัติการศึกษาเพื่อนักเรียน เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้แนะนำหลักการประชาธิปไตย หลักจริยธรรมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเห็นความมีเกียรติสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าอำนาจ

ครูไม่ใช่แค่ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่ใช่ว่าเหนือกว่าใครๆแต่เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดหนึงของสังคม ผมปรารถนาที่จะเห็นครูเลิกกลัวกับอำนาจอันอธรรมต่างๆ เปิดกว้างรับฟังทัศนะใหม่ๆ ร่วมสู้กับเหล่านักเรียนในการทำลายความอยุติธรรม ระบบการศึกษาอันล้าหลังลงไป

MThai News