โผล่อีก! หนุ่มใหญ่อ้างเป็นร่างทรงเสด็จเตี่ย จัดพิธีใหญ่โต

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / โผล่อีก! หนุ่มใหญ่อ้างเป็นร่างทรงเสด็จเตี่ย จัดพิธีใหญ่โต

หนุ่มใหญ่อ้างเป็นร่างทรงเสด็จเตี่ย จัดพิธีใหญ่โต

วันนี้(12ม.ค.) ที่แฟนเพจ “FuckGhost ฟักโกสต์ : สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย” ได้มีการเผยแพร่ภาพการจัดงานคนทรงเจ้า  โดยมีการเข้าทรงเป็น พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หรือ เสด็จเตี่ย และยังมีการให้ร่างทรง แต่งเครื่องแบบทหารยศนายพลเต็มยศ ท่ามกลางผู้คนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาพดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารฉบับหนึ่ง

ร่างทรงเสด็จเตี่ย
ร่างทรงเสด็จเตี่ย

ทั้งนี้ทางแฟนเพจได้มีการเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเอาผิดบุคคลที่อยู่ในภาพ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เพราะมีการแต่งเครื่องแบบราชการ และการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง เช่นเดียวกับผู้คนบนโลกออนไลน์ที่ได้พบเห็นภาพดังกล่าว ต่างวิพากษ์วิจารณืไปในทำนองเดียวกันว่า การระทำเช่นนี้เป็นการหลอกลวงประชาชน ซ้ำยังผิดพ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร อีกด้วย จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย

สำหรับ พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแต่งเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่ โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 5 ปี และถ้าการกระทำเช่นว่ามานี้ได้กระทำภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือเพื่อกระทำผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี”

เสด็จเตี่ยหรือพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 — 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466) ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” หรือ “หมอพร” และ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และในปี 2544 แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย

ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้มีการจัดสร้างศาลและอนุเสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งสิ้น 217 แห่งทั่วประเทศไทย เช่น โรงพยาบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หรือที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเป็นต้น

ร่างทรงเสด็จเตี่ย
ร่างทรงเสด็จเตี่ย
ร่างทรงเสด็จเตี่ย
ร่างทรงเสด็จเตี่ย

MThai News

ขอบคุณภาพจากแฟนเพจ FuckGhost ฟักโกสต์ : สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย