วิจารณ์แซด!! หลวงแม่ โพสต์เฟซบุ๊คขอค่าน้ำมันรถ เดินทางปฏิบัติธรรม

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / วิจารณ์แซด!! หลวงแม่ โพสต์เฟซบุ๊คขอค่าน้ำมันรถ เดินทางปฏิบัติธรรม

โลกออนไลน์วิจารณ์!! หลวงแม่  โพสต์เฟซบุ๊คขอค่าน้ำมันรถ เดินทางปฏิบัติธรรม

วันนี้(13ม.ค.)กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ หลังสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อ “เขตภูเขียว หลวงแม่พระภิกษุณี มโนรา” ได้นำภาพหญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ นั่งอยู่บนรถตู้กับฆราวาสพร้อมกันนี้ในรถยังมีหญิงแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อีกหลายคน

cats

สำหรับประเด็นที่ผู้คนบนโลกออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์คือ ความไม่เหมาะสมของหญิงที่แต่งกายคล้ายพระ ได้มีมีการโพสต์ภาพขณะเดินทางพร้อมระบุข้อความลงในเฟซบุ๊ค ขอบิณฑบาตค่าน้ำมันรถ ในการเดินทางไปกิจนิมนต์ปฏิบัติธรรม ซึ่งข้อควาระบุไว้ดังนี้ ขอบิณฑบาต ค่าน้ำมันรถในการเดินทาง กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมอนิสงค์ช่วยส่งผลให้มีเงินตลอดปี โชคดีตลอดไปไปแห่งหน ณ ที่แห่งใดมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเงินไหลมากองทองไหลมาเต็มปฏิหารโชคลาภไหลมามิขาดสายเทอญ ชื่อ _____ สกุล ______ธนาคาร___ สาขา___ เลขบัญชี xxxxXXXXXX

นอกเหนือจากการวิจารณ์เรื่องการขอรับเงินบริจาคแล้ว ผู้คนยังพากันตั้งข้อสงสัยว่าการที่หญิงคนดังกล่าวแต่งกายเป็นพระสงฆ์เช่นนี้สามารถทำได้หรือไม่ หรือการที่หญิงต้องการถือศีลต้องบวชเป็นแม่ชี และต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้พบว่าหญิงรายนี้คือ ศ.ดร.พระภิกษุณีมโนรา รัตนนันดี หรือ หลวงแม่พระภิกษุณีมโนรา ประธานมูลนิธิแม่ชีมโนรา ซึ่งได้เดินทางไปบวชเป็นพระภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ.2554 ก่อนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทย

ทั้งนี้สำหรับพระภิกษุณี ต้องถือศีลมากถึง 311 ข้อ ซึ่งมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องถือศีล 227 ข้อ แบ่งออกเป็น ปาราชิก 8 ข้อ สังฆาทิเสส 17 ข้อ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30 ข้อ (อาบัติที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวร ไหม บาตร อย่างละ 10 ข้อ) ปาจิตตีย์ 166 ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่ไม่ต้องสละสิ่งของ) ปาฏิเทสนียะ 8 ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่พึงแสดงคืน) เสขิยะ 75 ข้อ (ข้อที่ภิกษุณีพึงศึกษาเรื่องมารยาท) แบ่งเป็น อธิกรณสมถะ 7 ข้อ (ธรรมสำหรับระงับอธิกรณ์) รวมทั้งหมดแล้ว 311 ข้อ ผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าต้องอาบัติ

อ่านข้อมูลศีล 311 ข้อได้ที่นี่ : http://thaisuriyan.com/ประวัติศาสนา/ความรู้เรื่องศาสนา/ศีล-311