ศาสนาคืออะไร คำตอบของเด็กรุ่นใหม่ที่คุณต้องอึ้ง!

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ศาสนาคืออะไร คำตอบของเด็กรุ่นใหม่ที่คุณต้องอึ้ง!

วิจารณ์สนั่น ศาสนาคืออะไร คำตอบของเด็กรุ่นใหม่ที่คุณต้องอึ้ง!

วันนี้(26ม.ค.) ที่เฟซบุ๊ค Wiriyah Eduzones ซึ่งเป็นเฟซบุ๊ค ของอาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้มีการแชร์ภาพแบบฝึกหัดของเด็กนักศึกษาเกี่ยวกับศาสนาระบุคำบรรยายภาพว่า สังคมเราน่าห่วงถ้าเยาวชนคิดอย่างนี้การฝึกคิดเป็นเรื่องจำเป็น สิ่งที่ถูกเขียนดูจะเป็นคำตอบที่มีนอกเหนือจากตำรา โดยคำถามข้อแรกถามว่า ศาสนาคืออะไร คำตอบถูกระบุไว้ว่า ศาสนาสำหรับผมก็แค่ความเชื่อที่มนุษย์มโนกันไปเองทั้งนั้น แบบฝึกหัดข้อต่อมาถามว่า ประโยชน์ของศาสนาคือ คำตอบระบุว่าทำให้มีความเชื่อที่เหมือนกัน ทำให้คิดว่าสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่ถูก และอีกประโยชน์ก็คือทำให้เกิดสงครามได้

และคำถามข้อสุดท้ายดูจะเป็นคำตอบที่อึ้งที่สุด เมื่อคำถามถามว่า หลักธรรมคำสอนข้อใดที่นักศึกษาใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คำตอบที่ผู้ทำแบบฝึกหัดระบุคือ ไม่มี เพราะ ห้ามฆ่า? สุดท้ายก็กินเนื้อ ห้ามกาม? สุดท้ายก็ต้องทำ ห้ามโกหก? อะไรล่ะคือการโกหก ห้ามสุรา? แล้วจะสร้างมาทำไม 

10257042_863522560336396_8319272419599048738_n

เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยพร่ผู้คนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองที่ต่างกัน บ้างก็มองว่าหากภาพแบบฝึกหัดดังกล่าวเป็นคำตอบของนักศึกษาจริงๆ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันเด็กสมัยใหม่ห่างไกลจากศาสนามากขึ้นทุกที ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกลับมองว่าคำตอบที่เด็กได้ระบุลงไปในแบบฝึกหัดมันคือการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแบบใหม่ของเด็กในสังคมปัจจุบัน ที่กล้าคิดนอกเหนือจากตำราเรียนและใช้ความของตนเองแทน

แม้กระทั่งผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นต่อภาพดังกล่าวว่า  ถ้าเป็นวิชาที่ผมสอน ผมคงให้คะแนนเยอะอยู่ (ตัดคะแนนบ้าง ที่อธิบายยังไม่ชัดเจน ไม่ยกตัวอย่างประกอบ) 

cats

MThai News

ขอบคุณภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊ค Wiriyah Eduzones