ต้องอ่าน! ศาสนาประจำชาติไทยที่แท้จริงคือ ศาสนาผีพราหมณ์พุทธ ?

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ต้องอ่าน! ศาสนาประจำชาติไทยที่แท้จริงคือ ศาสนาผีพราหมณ์พุทธ ?

ต้องอ่าน! ศาสนาประจำชาติไทย คือ ศาสนาผีพราห์มพุทธ ?

วันนี้(30 ม.ค.)แฟนเพจ ศาสนวิทยา dr.Sinchai Chaojaroenrat ซึ่งเป็นของ ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการด้านศาสนวิทยาและด้านรัฐศาสตร์ ได้โพสต์บทความชื่อ ศาสนาประจำชาติไทย โดยระบุว่าศาสนาประจำชาติของไทย แท้จริงแล้วไม่ใช่ศาสนาเดี่ยวบริสุทธิ์ แต่เป็นศาสนาผสม (syncretism) ขอเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า ” ศาสนาผีพราห์มพุทธ ” หรือ “Animist-Brahmin-Buddism”

01
ที่เรียกว่าเป็นศาสนาผสม ก็เพราะว่า ไม่เหมือนกับการนับถือสามศาสนาไปพร้อมๆกัน แต่แยกปฏิบัติ แต่เป็นการเอาสามศาสนาสามความเชื่อมาผสมรวมกันกลายเป็นศาสนาใหม่และปฏิบัติบูชาผสมรวมกันไปอย่างเป็นธรรมชาติ

ดูตัวอย่างเช่น คนไทยทุกบ้านมีการตั้งทั้งศาลตายายเพื่อบูชาผี วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณเจ้าที่ ขณะเดียวกันก็ตั้งศาลพระภูมิ เพื่อบูชาเทพเทวดาต่างๆ แล้วก็ยังตั้งโต๊ะหมู่บูชาตั้งพระพุทธรูปเพื่อสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันและบนโต๊ะหมู่บูชาที่วางพระพุทธรูปนั้น ก็ยังมีวางเทวรูปของศาสนาพราห์มไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น พระนารายณ์ พระวิษณุ พระอินทร์ พระพิฆเณศวร์ (พระคเณศวร์) เจ้าแม่อุมาเทวี ฯลฯ

คนไทยนิยมห้อยพระเครื่องซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบต่างๆ แล้วก็สามารถร้อยปลัดขิกหรืออื่นๆแนบไปด้วยได้ประเทศไทยมีวันหยุดราชการ ส่วนใหญ่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา แต่ขณะเดียวกันก็มีวันพืชมงคลที่เป็นการทำพระราชพิธีแรกนาขวัญหรือพิธีทำขวัญข้าวขวัญนา หรือบูชาผีนา และเทพเทวดา

ศาสนพิธีต่างๆ ของราชการจะมีทั้งพิธีพราห์มและพิธีพุทธ และไสยศาสตร์คนไทยสามารถไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปในที่ต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ไปบูชาเทวรูปต่างๆ ได้ด้วย พร้อมกับนับถือผีและไสยศาสตร์ลึกลับต่างๆ ไปพร้อมๆกัน

พระสงฆ์ร่วมพิธีหรือทำพิธีทั้งพิธีผีพราห์มพุทธสามความเชื่อได้ และยังทำคุณไสยได้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่า ศาสนาประจำชาติของไทย หรือศาสนาไทย เป็นศาสนาผสม เป็นเอกลักษณ์พิเศษอาจเรียกชื่อเฉพาะได้ว่า “ศาสนาผีพราห์มพุทธ” (“Animist-Brahmin-Buddism”)

ขอบคุณภาพและบทความจาก เพจ  ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
MThai News