ไปรษณีย์ไทย แจ้งปิดที่ทำการทุกแห่ง ช่วงสงกรานต์

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ไปรษณีย์ไทย แจ้งปิดที่ทำการทุกแห่ง ช่วงสงกรานต์

ไปรษณีย์ไทย แจ้งปิดที่ทำการทุกแห่ง ช่วงสงกรานต์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งปิดทำการการในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 12 – 15 เม.ย. 58 ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งและร้านไปรษณีย์ไทย (ปณร.) จะปิดให้บริการ เนื่องจากจะทำการปิดปรับปรุงระบบเพื่อขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่

l_20150331_052448

โดยจะปิดระบบ 2 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งในวันที่ 4 – 6 เม.ย. ปิดระบบบริการการเงินทุกประเภท ได้แก่ บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (Pay at Post) ธนาณัติออนไลน์ เวสเทิร์นยูเนี่ยน และเติมเงินมือถือ แต่ยังตรวจสอบและติดตามสถานะการส่งสิ่งของผ่านศูนย์บริการลูกค้าTHP Contact Center 1545 และระบบ Track & Trace ได้ตามปกติ และจะปิดทำการทั้งระบบระหว่างวันที่ 12 – 15 เม.ย. โดยไม่สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการส่งสิ่งของได้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาและลงทะเบียนควรส่งสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายในวันที่ 3 เม.ย. 58 และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) EMS ไม่เกินวันที่ 9 เม.ย. 58 เพื่อให้ถึงผู้รับทันก่อนช่วง หยุดสงกรานต์ มิฉะนั้นจะได้รับสิ่งของหลังวันที่ 15 เม.ย. เป็นต้นไป สำหรับผู้ใช้บริการที่ฝากส่งสิ่งของไป ต่างประเทศไม่เกินวันที่ 9 เม.ย. 58 ยังคงสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสิ่งของจากเว็บไซต์ประเทศปลายทาง ที่ฝากส่ง โดย ปณท จะเปิดให้บริการตามปกติตั้งวันที่ 16 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

MThai News