ล่า5พันรายชื่อ เสนอBTS-MRT ปิดเสียงโฆษณา

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ล่า5พันรายชื่อ เสนอBTS-MRT ปิดเสียงโฆษณา

ล่า5พันรายชื่อ เสนอBTS-MRT ปิดเสียงโฆษณา รบกวนสิทธิ์ 

บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์แคมเปญจากเว็บไซต์ change.org โดยเป็นแคมเปญรณรงค์หัวข้อ “กรุณาหยุดการเปิดเสียงโฆษณา ภายในสถานีและในรถไฟฟ้า” ซึ่่งได้ล่ารายชื่อผู้สนับสนุนจำนวน 5,000 คนเพื่อเสนอต่อรถไฟฟ้าบีทีเอสและ MRT มีสมาชิกชื่อ Pattaya Upara เป็นผู้สร้างแคมเปญ โดยเปิดเผยรายละเอียดของการรณรงค์นี้ว่า
การงดเว้นการใช้เสียงในรถไฟฟ้าเป็นมารยาทประการสำคัญที่สุดในการอยู่ในพื้นที่สาธารณะแคบๆ ร่วมกัน ในประเทศที่เจริญแล้วเช่นในญี่ปุ่น

DzlSZPVKzpnAstK-800x450-noPad

การเปิดเสียงเตือนและเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์มือถือขณะอยู่บนขนส่งมวลชนสาธารณะทุกชนิดเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือจริยธรรมก็ตาม ซึ่งพื้นที่รถไฟฟ้า BTS และ MRT เอง ต่างก็ละเลยเรื่องนี้เสียเอง ดังจะเห็นได้จากเสียงจากจอโฆษณาในสถานีและในรถไฟฟ้า ที่นับวันจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ อนึ่ง การจะดูโฆษณาหรือไม่ ควรเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการบนรถไฟฟ้า (ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินเพื่อขึ้นมาดูโฆษณา) การใช้เสียงรบกวนหรือจูงใจเพื่อให้ชมโฆษณา จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่ควรทำได้ในทางทฤษฎีอยู่แล้ว เราจึงปรารถนาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คำขอจากพวกเราทุกคนคือ ท่านต้องหยุดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการใช้โฆษณาที่มีเสียงเองด้วย เพื่อให้คำขอให้ผู้ใช้บริการงดใช้เสียงดังภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้าเองเพื่อความสงบ สามารถเห็นได้จริงเป็นรูปธรรมดังที่ปรากฏในประเทศที่เจริญแล้วอื่นๆ

อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนมีผู้เข้่าร่วมลงรายชื่อสนับสนุนการรณรงค์นี้แล้วกว่า 4,020 รายชื่อ ขาดเพียง 980 รายชื่อเท่านั้นก็จะครบตามเป้าหมายของทางแคมเปญ ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะการรณรงค์นี้จะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน

MThai News

ที่มา https://www.change.org/