เช็คด่วน!! หมวกกันน็อคไม่ผิดกม. ต้องเป็นแบบไหน ?

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เช็คด่วน!! หมวกกันน็อคไม่ผิดกม. ต้องเป็นแบบไหน ?

เช็คด่วน!! เพจกฎหมายตร.ชี้ หมวกกันน็อคไม่ผิดกม.เป็นแบบไหน ?

แฟนเพจ กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้โพสต์ข้อควรรู้เกี่ยวกับประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์และต้องสวมหมวกกันน็อคโดยเผยรายละเอียดข้อมูลของหมวกที่ไม่ผิดกฎหมายจราจร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

11350637_866790330060351_9127497129056495591_n
1) “หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็น
รูปทรงกลมปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุ
โปร่งใสและไม่มีสี

2) “หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรง
กลมปิดด้านข้าง และด้านหลังเสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมา
ตลอดถึงปลายคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี

3)”หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูป
ครึ่งทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุ
โปร่งใสและไม่มีสี

ทั้งนี้หมวกทุกประเภทนอกจากเป็นไปตามกฎหมายจราจรทางบก ต้องได้ มอก.ด้วยเมื่อครบ 2 ข้อแล้ว ย่อมเป็นหมวกนิรภัยที่ใช้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งแฟนเพจดังกล่าวเผยว่า ตำรวจเพียงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มิได้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งกฎหมายแต่ละเรื่องที่บัญญัติขึ้นมาย่อมมีเหตุผลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บางครั้งเรายังไม่เข้าใจเหตุผลก็อย่าแสดงความเห็นที่รุนแรงเลย

MThai News

ที่มาแฟนเพจ กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่