กลุ่มบิ๊กทรี เตรียมเปิดตัวโครงการ 60 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / กลุ่มบิ๊กทรี เตรียมเปิดตัวโครงการ 60 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

กลุ่มบิ๊กทรี เตรียมเปิดตัวโครงการ 60 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

แฟนเพจ กลุ่มบิ๊กทรี ได้มีการโพสต์กิจกรรมเปิดตัว โครงการจัดทำสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

11692777_839965662739167_7694695672180418744_n (1)

โดยสวนสาธารณะดังกล่าวทั้ง 60 แห่งจะมีการคัดเลือกสวนเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สีเขียว เพื่อเข้าร่วมโครงการคือ เจ้าของพื้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีแผนการดูแลรักษาในระยะยาวอย่างชัดเจน รวมถึง มีรูปแบบสวน และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ มีการจัดการที่ยั่งยืน ประหยัด ใช้ไม้ยืนต้นพื้นถิ่น ใช้วัสดุที่คงทน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

และเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และ/หรือ การเรียนรู้ได้ โดยทางกลุ่มจะมีการให้คำปรึกษาในการออกแบบ ปรับปรุง และงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันการศึกษา ให้ความรู้ด้านเทคนิคการปลูกต้นไม้ใหญ่ และการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี และการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ปตท. หรือโครงการฯ รับซื้อกล้าไม้ที่ชุมชนเพาะเลี้ยง

MThai News

ภาพประกอบจาก ผลงานออกแบบสวนประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง โดยอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย