ตัวอย่างไม่ดี! รุ่นพี่เสี้ยมรุ่นน้อง ไม่ต้องคืนทุนกยศ.

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ตัวอย่างไม่ดี! รุ่นพี่เสี้ยมรุ่นน้อง ไม่ต้องคืนทุนกยศ.

รุ่นพี่เสี้ยมรุ่นน้อง ไม่ต้องคืนทุน กยศ. อ้างคิดว่ารัฐให้ฟรี

จากกรณีที่มีกระแสข่าวการยึดทรัพย์ผู้ที่กู้กองทุนเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. แต่ไม่ยอมชำระคืนตามกำหนด และจะมีการนำรายชื่อเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรในปี 2561

ล่าสุดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้มีการรายงานข่าวจาก รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)

1.1.1.1-Copy3

เปิดเผยว่าได้มีการจัดทำแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,184 คน พบสาเหตุที่ผู้กู้ไม่ยอมชำระเงินคืน เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หนี้และบางคนเข้าใจว่าไม่ต้องชำระคืนก็ได้ โดยอ้างว่าเป็นเงินที่รัฐบาลให้ฟรี นอกจากนี้ยังมีการสอนกันมาตั้งแต่รุ่นพี่ รุ่นน้อง ว่าไม่ต้องชำระเงินกูคืนก็ได้

ทั้งนี้จากแบบสอบถามพบว่า นักศึกษา 70-79% มีความเห็นด้วยที่จะให้ส่งประวัติผู้กู้แก่เครดิตบูโรและมีร้อยละ 50-59 ที่เห็นด้วยกับการให้กรมสรรพากร เป็นผู้ติดตามหนี้ โดยให้หนี้เงินกู้มีลักษณะเสมือนหนี้ภาษีอากรค้าง

ที่เจ้าหน้าที่สามารถบังคับหนี้ อายัด ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาล พบว่า ผู้กู้เห็นด้วยเพียง 50-59% เท่านั้น ทั้งนี้ทางกยศ.มีการรณรงค์ให้ผู้กู้เงินที่สำเร็จการศึกษามาใช้เงินคืน หากยังไม่รีบชำระก็จะเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งการนำเงินมาใช้คืนจะเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มีเงินเรียนต่ออีกด้วย

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News