แฉ!! ทต.บ้านเดื่อจัดดูงาน100 คน ไป 36 แต่เบิกจ่ายครบจำนวน

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / แฉ!! ทต.บ้านเดื่อจัดดูงาน100 คน ไป 36 แต่เบิกจ่ายครบจำนวน

วอนตรวจสอบ หลังเพจดังแฉ! เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ จัดดูงาน100 คน ไป 36 แต่เบิกจ่ายครบจำนวน  

วันนี้ (5พ.ย.) เป็นเรื่องราวที่ผู้คนบนโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ หลังแฟนเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความถึง ความไม่ชอบมาพากลกรณีโครงการการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจริงประมาณ 36 คน แต่เบิกจ่ายค่าที่พักและอาหารครบเต็มจำนวน 100 คน

gbf
แฉ!! ทต.บ้านเดื่อจัดดูงาน100 คน ไป 36 แต่เบิกจ่ายครบจำนวน

แฟนเพจดังกล่าวระบุว่า ตรวจสอบการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชัยภูมิ พบมีผู้เข้าร่วมโครงการจริงเพียงประมาณ 36 คน แต่เบิกจ่ายค่าที่พักและอาหารครบเต็มจำนวน 100 คน แถมใบเสร็จอาหารเช้าสองมื้อทั้งที่กินอาหารโรงแรม กลับมาล่าลายเซ็นย้อนหลังครบ ๆ ทั้งที่ไม่ไปจริงทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริการสาธารณะฯ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย และศึกษาดูงานที่ จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร ใช้งบประมาณดำเนินการปี 2558 ทั้งสิ้น 300,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยการดูงานเรื่องการบริการจัดการถังขยะแบบไร้ถังขยะที่เทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เทศบาลเมืองมุกดาหารนั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจริงเพียง 36 คน พนักงานส่วนมากไม่ได้เข้าร่วม บางส่วนอยู่ปฏิบัติงานที่เทศบาลแต่ไม่ลงเวลา

ทั้งนี้ พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่าง ๆ ว่า มีการให้โรงแรมที่เข้าพักและร้านอาหารออกใบเสร็จครบเต็มตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ขัดแย้งกับจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก โดยพบว่า โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมือง จ.นครพนม ออกใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 17 กันยายน (สำหรับค่าที่พักคืนวันที่ 16) จำนวน 50 ห้อง ห้องละ 700 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท ขณะที่ใบรายการเข้าพักของโรงแรมระบุการเข้าพักจำนวน 12 ห้อง ห้องละ 2 คน รวม 24 คน หมายเลขห้อง 101 -112

ส่วนคืนวันที่ 17 กันยายน เข้าพักที่โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ออกใบเสร็จ ลงวันที่ 18 กันยายน ระบุรายการห้องพักจำนวน 50 ห้อง/1 คืน ห้องละ 700 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท ขณะที่ใบแจ้งการเข้าพักระบุรายชื่อผู้เข้าพักจำนวน 44 ห้อง ห้องละ 2 คน รวม 88 คน ไม่ปรากฏรายการเตียงเสริม

สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าของวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2558 ทั้งที่สองมื้อดังกล่าวใช้บริการอาหารเช้า ซึ่งเป็นบริการปกติของโรงแรม แต่ทั้งสองวันปรากฎใบเสร็จค่าอาหารเช้ามื้อละ 100 หน่วย เป็นเงิน 10,000 บาท ออกโดยร้านอาหารเดียวกันกับมื้อเย็นของวันก่อนหน้า

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการใช้บริการบริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่เคยใช้บริการมาก่อน แต่ไม่ปรากฏข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้พบด้วยว่าภายหลังเสร็จงานมีการให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมดลงลายมือชื่อ

อย่างไรก็ตามเมื่อทางแฟนเพจนำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ ผู้คนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ล่าสุดทางแฟนเพจรายงานว่า กรณีเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชัยภูมิ จัดโครงการศึกษาดูงาน มีการเบิกจ่ายไม่ตรงข้อเท็จจริง ทางพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้กรุณาแจ้งมายังโครงการว่า สำนักงาน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 3 ได้เข้าตรวจสอบแล้ว

MThai News

ขอบคุณข้อมูลจาก แฟนเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน