เนติวิทย์ ซัด พ.ร.บ.กำลังสำรอง รักชาติแบบถอยหลังลงคลอง

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เนติวิทย์ ซัด พ.ร.บ.กำลังสำรอง รักชาติแบบถอยหลังลงคลอง

“เนติวิทย์” ซัด พ.ร.บ.กำลังสำรอง รักชาติแบบถอยหลังลงคลอง

นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ได้เขียนข้อความผ่านบล็อกส่วนตัว เรื่อง ทำไม พ.ร.บ.กำลังสำรอง ถึงควรถูกต่อต้าน โดยได้เผย 5 สาเหตุหลักสำคัญในการต่อต้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจาก ขัดกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย ในหลายประการ เช่น

1.ทำลายเศรษฐกิจ – การออกพระราชบัญญัตินี้ จะทำให้คนที่เคยผ่านเกณฑ์ต่างๆดังที่ว่าต้องมาฝึกทหาร ไม่ว่าคนนั้นจะทำงานอยู่ก็ตาม ข้อเสียของสิ่งนี้ ก็คือ แม้ว่าจะตราไว้ว่า บริษัทเอกชน จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ไปฝึกทหาร แต่นั่นเป็นการทำลายผลผลิตของ งานที่บริษัทควรจะได้รับ แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทั้งคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทและไม่มีรายได้ที่มั่นคง จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

1888731_688795251181936_7847246136207447379_n

2.ทำลายสิทธิของพลเรือน – พ.ร.บ. นี้ ไม่ใช่แค่ทำลายเศรษฐกิจในระดับมหภาคและจุลภาค แต่ยังทำลายการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เขาต้องการในสิ่งที่เขามุ่งหมายจะทำ ทำให้เขาล่าช้าในสิ่งที่เขาต้องการ

3.ทำลายพลเรือน เพิ่มอำนาจทหาร – ทหารและพลเรือนมีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ความคิดและการดำรงชีวิต ในทางสากลสองสถาบันนี้แยกออกจากกัน โดยหลักประชาธิปไตย ทหารไม่มีสิทธิเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ควรมีหน้าที่แค่ด้านความมั่นคง(อย่างเป็นมืออาชีพ) สำหรับพลเรือนก็ดูแลกิจการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองไป เพราะมีความหลากหลายจึงต่างดูแลคนละส่วน แต่พ.ร.บ. ดังกล่าวทำลายความสำคัญของพลเรือนมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีก

4.ความหลากหลายอยู่ตรงไหน – สถาบันทหารฝึกให้คนคิดเอาอย่างตามๆกัน ทั้งที่คนมาฝึกมีความหลากหลายทางความคิดและศักยภาพที่แตกต่างกันไป แค่การเรียนในโรงเรียนเรายังต้องแบ่งตามความถนัด ตามสายการเรียน การเรียนในมหาลัยยังต้องแบ่งเป็นคณะ สาขา เลย การเรียกพวกเขามาฝึกทหารจะบั่นทอนศักยภาพของพวกเขาหรือไม่ และจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการเรียกไปฝึกหรือ

5.รักชาติแบบถอยหลังลงคลอง – พ.ร.บ. นี้ เป็นตัวอย่างอีกด้วยถึงการรักชาติแบบตกยุคถอยหลังลงคลองไป คือคิดว่าการที่จะปกป้องประเทศชาติได้จะต้องเป็นคนที่มีวินัยหรือมีทัศนคติแบบทหาร ทั้งที่เราก็อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์แล้ว ความสำคัญของการร่วมมือกันทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติไทย แต่ พ.ร.บ. ดังกล่าว ดูจะมุ่งเน้นหนักไปในทางความมั่นคงแบบทหาร แบบกลัวเพื่อนบ้านรุกราน (นี่ยุคไหนแล้วหนอ) มากกว่าที่จะเห็นความสำคัญของการพัฒนาในแบบที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21

ที่มา Netiwit Ntw

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News