พบพิรุธ!! เยียวยาน้ำท่วมทุ่งสง งบ-ของล่องหน

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / พบพิรุธ!! เยียวยาน้ำท่วมทุ่งสง งบ-ของล่องหน

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน พบพิรุธ!! เยียวยาน้ำท่วมในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แฟนเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้มีการโพสต์ข้อความระบุถึง ความไม่ชอบมาพากลเรื่องการใช้งบประมาณ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางแฟนเพจระบุว่า เมื่อช่วงต้นปีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดภาคใต้ หลังน้ำลดรัฐบาลได้ส่งเงินช่วยเหลือผ่านทางจังหวัดและอำเภอเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย ตั้งแต่การจ่ายเงินเยียวยาจนถึงการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง

ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการสำรวจมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 37 หลัง เสียหายบางส่วน 205 หลัง สำหรับบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลังอยู่ในเขตตำบลชะมาย 1 หลัง ตำบลที่วัง 3 หลัง และตำบลถ้ำใหญ่ 33 หลัง อำเภอทุ่งสงได้ทำโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 37 ครัวเรือน แยกเป็น 2 โครงการ โครงการแรกจำนวน 3 หลัง วงเงิน 690,000 บาท โครงการที่สองจำนวน 34 หลัง งบประมาณ 7,820,000 บาท

บ้าน 34 หลังของโครงการที่สองสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ การดำเนินการมีความคืบหน้าไปมาก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง ส่วนบ้าน 3 หลังของอีกโครงการยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนชาวบ้านที่มีรายชื่อได้รับการช่วยเหลือเข้าไปสอบถามกับนายอำเภอ ก็ได้รับคำตอบว่าได้ใช้เงินส่วนนี้ไปในการช่วยเหลือตอนน้ำท่วมหมดแล้ว กำลังระดมทุนหาทางช่วยเหลืออยู่ ทั้งที่เป็นเงินคนละก้อนและถูกส่งมาหลังน้ำลดสำหรับการเยียวยาฟื้นฟู

เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่า ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงได้มีบันทึกข้อความฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานผลการสืบราคาและกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 หลัง วงเงิน 690,000 บาท ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 31/2560 หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยปลัดอำเภอในฐานะประธานกรรมการ เสมียนตราอำเภอและนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาหลวงเสน ในฐานะกรรมการ มีลายมือชื่อนายอำเภอลงนามทราบ

เอกสารข้างต้นยืนยันว่าอำเภอได้กำหนดราคากลางวัสดุสำหรับสร้างบ้านสามหลังแล้ว เมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบข้อมูลอีกชุดในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ระบุว่าอำเภอได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับสร้างบ้านทั้งสามหลังเรียบร้อยแล้ว เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ 60036029557 มีการทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่งใน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ไปตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงิน 690,000 บาท เลขที่สัญญา 3/2560 และสถานะสัญญาของโครงการระบุว่า “ส่งงานครบถ้วน” ซึ่งหมายถึงส่งของ ตรวจรับกันไปเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่บอกกับผู้ประสบภัยพิบัติว่าเงินถูกใช้ไปตอนน้ำท่วมหมดแล้วจึงยังไม่ได้บ้านใหม่ แต่เอกสารราชการทั้งสองชุดกลับแย้งว่า มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลาง มีการทำจัดซื้อและส่งของกันไปเรียบร้อย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก แฟนเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน