ตราพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เผยโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 รุ่นพิเศษ ‘พระพักตร์ตรง’

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ไปรษณีย์ไทย เผยโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 รุ่นพิเศษ ‘พระพักตร์ตรง’

ไปรษณีย์ไทย เผยโฉมโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 รุ่นพิเศษ “พระพักตร์ตรง”

วันนี้ (18 ก.ค. 60) ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำโปสการ์ดชุดพิเศษนำภาพแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ ชุดพระรูป ร.๙ ชุดที่สี่ “พระพักตร์ตรง” จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๔

โดยรายละเอียดด้านหลังโปสการ์ด มีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ซึ่งมีใจความสำคัญให้บัณฑิตทั้งหลายใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ความว่า “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ขอให้คิดกันเสียใหม่ว่า คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำดี ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

สำหรับผู้ที่สนใจโปสการ์ดชุดล้ำค่านี้ ก็สามารถเข้ามาขอรับได้ในงานนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โปสการ์ดมีทั้งหมด ๕ แบบ สำหรับโปสการ์ดใบนี้จะแจกในวันอังคารที่ ๑๘ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะเปลี่ยนแบบอีกครั้งในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ไปรษณีย์ไทย