ตรุษจีนปีนี้ ชวนคนไทย งดซด ‘หูฉลาม’ เลิกซื้อของสัตว์ป่า

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ตรุษจีนปีนี้ ชวนคนไทย งดซด ‘หูฉลาม’ เลิกซื้อของสัตว์ป่า
“WildAid Thailand ช่วยสัตว์ป่า” ชวนคนไทย งดซด ‘หูฉลาม’ เลิกซื้อของสัตว์ป่า ตรุษจีนนี้

‘WildAid Thailand ช่วยสัตว์ป่า’ โพสต์ facebook ซินเจี่ยหยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ สุขสันต์วันตรุษจีน ตรุษจีนปีนี้ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมกันทำ 3 กิจที่นับว่าเป็นเรื่องดี ทั้งกับตัวเองและกับโลกของเราด้วยวิธีง่ายๆ

เลิกบริโภคซุปหูฉลาม เพราะในแต่ละปีมีฉลามถูกฆ่ากว่า 100 ล้านตัว ในจำนวนนี้ 73 ล้านตัวถูกนำครีบมาทำซุปหูฉลาม หรือมาประกอบกับเมนูอื่นๆ ซึ่งความต้องการบริโภคหูฉลามเป็นภัยคุกคามหลักของปลาฉลาม ฉลาม คือสัตว์ที่อยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งท้องทะเล และมีบทบาทสำคัญในท้องทะเลที่ไม่เหมือนปลาอื่นๆ ไม่มีนักล่าตัวไหนที่เหนือกว่า ยกเว้นฉลามด้วยกัน

เลิกสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เช่น งาช้าง เขี้ยวเสือ หนังเสือ นอแรด เกล็ดลิ่น สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ และเป็นส่วนสำคัญของป่าไม้ ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องสัตว์ป่า หากพบเห็นหรือสงสัย การค้า ล่า หรือครอบครองสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โทรเเจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมอุทยานฯ 1362

และกิจสุดท้ายก็คือการร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้นมีหลากหลายวิธีซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกันทำในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ได้ เช่น ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รู้จักใช้น้ำให้คุ้มค่า ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

เลิกซื้อ เลิกบริโภค เลิกสนับสนุน วิธีการร่วมอนุรักษ์ชีวิตง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา