ถนน ถนนพัง

เปิดภาพถนนงบกว่า 3 ล้าน พังครืนหลังใช้งานไปแค่ 5 เดือน !!

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เปิดภาพถนนงบกว่า 3 ล้าน พังครืนหลังใช้งานไปแค่ 5 เดือน !!
ชมรม strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราชเผย พบถนนทำเสร็จใหม่ ใช้งาน 4 – 5 เดือนพัง! แฉใช้งบประมาณ 3,680,000 บาท

แฟนเพจ ชมรม strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช เพจที่ระบุว่าตนเป็น เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พบถนนที่เพิ่งจะสร้างเสร็จและใช้งานได้ไม่เพียงไม่นาน แต่ถนนดังกล่าวกลับพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยได้ตั้งข้อสงสัยว่า อาจเป็นเพราะการวางท่อที่ตื้นเกิน และบดอัดไม่แน่น

ข้อความที่ทางแฟนเพจระบุมีดังนี้ …

อบต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง ทำโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองสีพรหม ม.3-วัดสระ ระยะทาง 845 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 3 จุด จุดละ 8 ท่อน งบประมาณ 3,680,000 บาท หลังจากส่งมอบงานเสร็จใช้ได้ไปแค่ 4 – 5 เดือน ถนนบางมากและทรุดพัง บริเวณที่วางท่อ เนื่องจากการวางท่อที่ตื้นเกิน และบดอัดไม่แน่น  ซึ่งงานยังอยู่ในระยะรับประกันจะต้องดำเนินการแก้ไข