ตำรวจ ยาบ้า ยาเสพติด

เผยปลายทาง ‘ยาบ้า’ หลังถูกจับกุม แล้วไปอยู่ที่ไหน?

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เผยปลายทาง ‘ยาบ้า’ หลังถูกจับกุม แล้วไปอยู่ที่ไหน?
เพจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เผยปลายทาง ‘ยาบ้า’ หลังถูกจับกุม แล้วไปอยู่ที่ไหน?

วันนี้(8 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับกุมจากคนร้าย หลังนำมาเป็นของกลางแล้ว นำไปเก็บไว้ที่ไหน? โดยข้อความระบุว่า

“รู้ไหมว่า..ยาบ้า เมื่อจับกุมแล้วไปไหน? มาดูขั้นตอนการดำเนินการ 1.เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม
เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จับกุมผู้กระทำความผิดได้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะดำเนินการตรวจสอบจำนวน ปริมาณและน้ำหนัก พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจยึด/จับกุม และนำยาเสพติดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนโดยเร็ว

2.พนักงานสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับของกลางดังกล่าว พนักงานสอบสวนจะบรรจุยาเสพติดนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติด โดยให้ปิดทับภาชนะในลักษณะที่หากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าวแล้ว จะต้องทำให้ฉลากที่ปิดภาชนะฉีกขาด โดยลงลายมือชื่อชุดจับกุม พนักงานสอบสวนและผู้ต้องหา ลงเลขคดี พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ และให้พนักงานสอบสวนหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับมอบหมายนำยาเสพติดของกลางทั้งหมดส่งสถานตรวจพิสูจน์โดยเร็ว

3.สถานตรวจพิสูจน์ เมื่อสถานตรวจพิสูจน์ได้รับหีบห่อที่บรรจุของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่าสองคนจะตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของกลางว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีการแกะหีบห่อ และทำการตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนัก ว่าตรงกับรายการที่ระบุในหนังสือนำส่งหรือไม่

จากนั้นสถานตรวจพิสูจน์ จะทำการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนทราบ ส่วนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ จะถูกส่งไปเก็บรักษาที่คลังเก็บรักษาของกลางกระทรวงสาธารณสุข โดยจะไม่มีการส่งยาเสพติดกลับไปให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมหรือพนักงานสอบสวนอีก

4.คลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อสถานตรวจพิสูจน์ส่งยาเสพติดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ไปยังคลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง คณะทำงานเก็บรักษาของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตรวจรับและทำบัญชีเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาไว้จนกว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษของกลางดังกล่าว

5.การเผาและทำลาย กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับของกลางจากคลังเก็บรักษา โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วม ทำการตรวจสอบว่ายาเสพติดมิได้หายไปไหน หลังจากนั้นก็จะนำยาเสพติดของกลางส่งต่อให้กับคณะขนย้าย เพื่อทำการขนยาเสพติดของกลางดังกล่าวไปยังสถานที่เผาทำลาย และส่งยาเสพติดของกลางดังกล่าวให้กับคณะเผาทำลาย เพื่อดำเนินการเผาทำลายจนหมดสิ้น

โดยคณะทำงานแต่ละชุดที่มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนักยาเสพติดของกลางทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาเสพติดของกลางมิได้หลุดรอดไปไหนจนกว่ายาเสพติดจะถูกเผาทำลายจนหมดสิ้น #จับแล้วไม่หายนะจ๊ะ แฮ่..!!!  #ONCB #ปปส #1386”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด