ข่าวตำรวจ ข่าวสดวันนี้ ใบขับขี่

คลิปตำรวจจับชายหนุ่มใส่กุญแจมือ หลังถูกซักถามทำไม ? ต้องยึดใบขับขี่

Home / ข่าวสังคมออนไลน์, คลิป / คลิปตำรวจจับชายหนุ่มใส่กุญแจมือ หลังถูกซักถามทำไม ? ต้องยึดใบขับขี่
วิจารณ์แซดคลิปนาทีตำรวจจับชายคนหนึ่งที่ทำผิดกฎจราจรใส่กุญแจมือ อ้างขวางการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากเขาต้องการคำตอบทำไม ? ต้องยึดใบขับขี่ 

‘ใบขับขี่’

วันนี้ (21 มิ.ย. 2561) เพจ สำนักข่าวธรรมาภิบาลโพสต์. ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับชายคนหนึ่งใส่กุญแจมือเพื่อควบคุมตัวไปโรงพัก เนื่องจากชายคนดังกล่าวซักถามเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุของการยึดใบขับขี่ จากกรณีที่เขาทำผิดกฎจราจร

โดยคลิปได้เผยให้เห็นว่า ชายคนดังกล่าวพยายามถามหาคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการยึดใบขับขี่ของเขาทั้งๆ ที่ตำรวจได้มีการเขียนใบสั่งมาแล้ว ซึ่งเมื่อถามไปหลายครั้งตำรวจก็ไม่มีคำตอบให้ บอกแค่ว่ามีสิทธิเก็บไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าปรับแล้วเสร็จถึงจะมารับกลับคืนได้ จากนั้นชายคนเดิมก็ได้มีการอ้างถึงกฎหมายว่าไม่มีมาตราไหนที่เจ้าหน้าที่จะยึดใบขับขี่ได้ ทำให้ตำรวจนายหนึ่งไม่พอใจชายคนดังกล่าวเขาจึงเข้าคุมตัวและจับเขาใส่กุญแจมือก่อนที่คลิปจะตัดไป

ข่าวตำรวจ, ใบขับขี่

ทั้งนี้เมื่อคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็น โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของตำรวจนายดังกล่าว ขณะที่ข้อถกเถียงเรื่องตำรวจสามารถยึดใบขับขี่ประชาชนได้หรือไม่นั้น ได้มีข้อกฎหมายที่น่าสนใจ โดยพิจารณาได้ดังนี้

1.ในระบบกฎหมายไทย เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ย่อมเป็นผู้ที่มีอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ในการจำหน่าย จ่าย โอน ทร้พย์สิน รวมถึงทำลายทรัพย์สินนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย

เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”

2.อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ที่ว่านี้ หากมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๓๖ นั้น ขึ้นต้นด้วยถ้อยคำว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย จำหน่ายทรัพย์สิน ….”

ซึ่งหมายความว่า หากมีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมายนั้น ๆ ย่อมริดรอนสิทธิหรืออำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้
ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ในดินสอหนึ่งแท่ง วันหนึ่งเราอาจหักดินสอ เช่นนี้ เราก็สามารถทำได้ เพราะเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ อีกทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.ตำรวจจราจรจะมีอำนาจยึดใบขับขี่หรือไม่ จากที่กล่าวมาทั้ง ๒ ประการข้างต้น จะเห็นว่า ใบขับขี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คนอื่นจะมายึดมายุ่งโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ได้