ขยะ ข่าวสดวันนี้ สวนจตุจักร

มันเยอะหรือที่ใส่น้อย ? ภาพขยะกองโต ถูกทิ้งเกลื่อนทางเท้า จุดขึ้น-ลงสะพานลอย

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / มันเยอะหรือที่ใส่น้อย ? ภาพขยะกองโต ถูกทิ้งเกลื่อนทางเท้า จุดขึ้น-ลงสะพานลอย

แชร์ว่อนภาพขยะกองโต ขวางทางขึ้นลงสะพานลอย ด้านเพจดังชี้ อยากให้ประเทศเจริญ ต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราก่อน

วันนี้ (17 ธ.ค. 2561) ในโลกออนไลน์ผู้คนจำนวนมากได้พากันส่งต่อและเข้าไปแสดงความเห็น ภายหลังผู้ใช้
เฟซบุ๊ก Sunti Teapia ได้มีการโพสต์ภาพขยะจำนวนมากถูกทิ้งเกลื่อนบริเวณทางขึ้น-ลงสะพานลอย จนล้นมาถึงช่องทางเดินเท้า

โดยภาพได้เผยให้เห็นขยะกองโต จำพวกแก้วและขวดน้ำพลาสติก ถูกทิ้งอยู่บริเวณทางขึ้น-ลงสะพานลอยแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสวนจตุจักร จนมีบางส่วนล้นออกมา ก่อนที่ผู้โพสต์จะมีข้อความระบุว่า ขยะเยอะหรือว่าที่ใส่ขยะมันมีน้อย หรือว่าคนมันมักง่าย ถ้ากลางวันมีมากกว่านี้ เชื่อว่าคงจะไม่มีทางให้เดินขึ้นสะพานลอยแน่เลย

ทั้งนี้เมื่อภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นต่างๆ นานา บ้างก็ว่าเป็นเรื่องยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรที่จะจัดการเรื่องนี้ให้หมดไปได้ โดยเฉพาะเพจ The Clip by ห้องพักรายวันซอยอุดมสุข 51 ที่ได้แชร์ภาพต่อและได้โพสต์ข้อความในทำนองตั้งคำถามไว้น่าสนใจว่า อยากให้ประเทศเจริญ ต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราก่อนดีไหม…?? เป็นต้น 

สำหรับเมืองไทย ได้มีกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะ ตาม “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535” ไว้ดังนี้

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ บ้วนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้

มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ

มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ

มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา20 มาตรา22 มาตรา26 มาตรา27 มาตรา29
มาตรา31 มาตรา32 มาตรา35 มาตรา39 มาตรา40 หรือมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท