บัตรเลือกตั้งผิดเขต เลือกตั้ง 62 เลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้งล่วงหน้าวุ่น! สาวโวยได้บัตรเลือกตั้งผิดเขต เจ้าหน้าที่บอก ‘กาไปเถอะ’

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เลือกตั้งล่วงหน้าวุ่น! สาวโวยได้บัตรเลือกตั้งผิดเขต เจ้าหน้าที่บอก ‘กาไปเถอะ’

วันนี้ (17 มี.ค. 62) มีรายงานว่า ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ @JaruwanPumz ได้โพสต์ข้อความหลังออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขต พอทักทวงกับตอบว่า ‘กาไปเถอะ’ ตนจึงต้องกาเลือกโดยอิงจากชื่อพรรคแทน ซึ่งไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่เจอ หลายพื้นที่ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้…