ข่าวสดวันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทูลกระหม่อมหญิง ทรงตอบข้อสงสัยพสกนิกร เหตุไม่ได้รับสถาปนา

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ทูลกระหม่อมหญิง ทรงตอบข้อสงสัยพสกนิกร เหตุไม่ได้รับสถาปนา

ทูลกระหม่อมหญิงทรงตอบแล้ว เหตุใดไม่ได้รับสถาปนา เฉลิมพระนามของพระองค์

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตอบความเห็นในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ หลังมีพสกนิกรคนหนึ่งได้ตั้งคอมเมนต์ถามว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่ทรงเฉลิมพระนามของพระองค์ ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบว่าเพียงสั้นๆ ว่า สถานะที่ทรงเป็นอยู่เอื้ออำนวยกับการทรงงาน ทั้งยังทำให้ทรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

“เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ” 

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา (พระนามในขณะนั้น) ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เป็นสามัญชนเมื่อปี 2515

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชโองการที่มีใจความว่า แม้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงมิได้มีฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้ว แต่ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งยังทรงเป็นพระเชษฐภคินี (พี่สาว) ของพระมหากษัตริย์ด้วย