ROV ข่าวสดวันนี้ พระเล่นเกม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ไม่ได้มีดีแค่ทางธรรม พระ-เณร คว้ารางวัลชนะเลิศ ROV

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / ไม่ได้มีดีแค่ทางธรรม พระ-เณร คว้ารางวัลชนะเลิศ ROV

ประเด็นน่าสนใจ

  • พระ-เณร ชนะเลิศแข่ง ROV ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่หนองคาย
  • คนไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์
  • พระเล่นเกมถือว่ากระทำผิดพระวินัย เข้าขั้นอาบัติ

ที่ จ.หนองคาย ได้เกิดเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ ROV ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดขึ้น

เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 14 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เป็น พระ และสามเณร 4 รูป จากวัดแห่งหนึ่ง ที่คว้ารางวัลดังกล่าวไปครอง สร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ซึ่งเมื่อเรื่องดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่ พระ และสามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บ้างก็ว่าเป็นการเปิดโฮกาสให้กับเหล่าพระ เณร ได้แสดงความสามารถในด้านเกม นอกเหนือจากเรื่องทางธรรมที่ได้ศึกษากันอยู่

ขณะที่บางส่วนก็ว่าไม่เหมาะสม เพราะการกระทำลักษณะนี้ไม่เกี่ยวกับกิจวัตรสงฆ์ ผู้ครองเพศบรรพชิตไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลกเช่นนี้

เนื่องจากการเล่นเกมของพระ เป็นการกระทำที่ผิดวินัยทางพระพุทธศาสนา เข้าข่ายอาบัติ เนื่องจากเป็นการการประพฤติอนาจาร ซึ่งถือเป็นการประพฤติที่ไม่ดี ไม่สมควร เพราะเกม เป็นความหลง ความเพลิน ของปุถุชนชาวบ้าน ไม่ใช่กิจของพระ ของเณรที่ควรทำ การตัดสินใจบวชก็คือการเข้ามาเป็นผู้รักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงไม่สมควรเกิดขึ้น

อนึ่ง งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 14 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายจัดขึ้น มีเป้าหมายเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการในแขนงวิชาต่างๆ อาทิ

กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , การตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ , การแข่งขันทางวิชาการ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น