ข่าวสดวันนี้ ภาวะพิษกาแฟ

เตือนระวัง ดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม เวลาใกล้กัน เสี่ยงภาวะเป็นพิษถึงตาย

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เตือนระวัง ดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม เวลาใกล้กัน เสี่ยงภาวะเป็นพิษถึงตาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ภาวะพิษกาเฟอีน คือ การที่ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป ทำให้ กระสับกระส่าย ปวดท้อง คุมการปัสสาวะไม่ได้
  • แนะหากไม่จำเป็นไม่ควรดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม เวลาใกล้กัน เพื่อเลี่ยงอาการดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า หากร่างกายได้รับปริมาณกาเฟอีนที่มากเกินไป จะเกิดภาวะที่เรียกว่า “ภาวะพิษกาเฟอีน” ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป

มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ สับสน หัวใจเต้นแรงและเร็ว ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ ปวดท้อง ไม่สบายท้อง และหากได้รับในปริมาณที่สูงมาก อาจถึงแก่ชีวิตได้

โดยปกติแล้วเราไม่ควรได้รับกาเฟอีนเกินวันละ 200 มิลลิกรัม ซึ่งหากรับเกินวันละ 400 มิลลิกรัม อาจทำให้ร่างกายของเราเกิด “ภาวะพิษคาเฟอีน” ได้

  • “ชา” มีคาเฟอีนประมาณ 24-76 มิลลิกรัมต่อ 500 มิลลิลิตร
  • “กาแฟ” มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 74-212 มิลลิกรัมต่อ 180 มิลลิลิตร
  • “น้ำอัดลม” มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 38-46 มิลลิกรัมต่อ 355 มิลลิลิตร

ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม พร้อมกัน หรือในเวลาใกล้ ๆ กัน เพราะอาจส่งผลเสียจากการได้รับปริมาณกาเฟอีนมากเกินไป ทั้งนี้ ความไวต่อกาเฟอีนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนด้วย