ผู้หญิง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ เด็ก

เปิดสถานที่เยียวยาผู้หญิง-เด็กถูกกระทำ

Home / รายงานพิเศษ / เปิดสถานที่เยียวยาผู้หญิง-เด็กถูกกระทำ
เปิดสถานที่เยียวยาผู้หญิง-เด็กถูกกระทำ

ปัจจุบันสถานที่รองรับการช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนกระทำมีเพิ่มมากขึ้น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก็มีบ้านพักฉุกเฉิน ไว้คอยช่วยเหลือผู้หญิงในหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีอายุเพียง 13 ปี