ค่าน้ำค่าไฟ ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์

เจ้าของ-ผู้เช่า สะท้อนมุมมองกฎหมายใหม่คุมห้องเช่า

Home / รายงานพิเศษ / เจ้าของ-ผู้เช่า สะท้อนมุมมองกฎหมายใหม่คุมห้องเช่า
เจ้าของ-ผู้เช่า สะท้อนมุมมองกฎหมายใหม่คุมห้องเช่า 

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกประกาศใหม่เพื่อควบคุมอัตราค่าน้ำค่าไฟอพาร์ตเมนต์ให้มีความเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องเริ่มปรับตัวเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของประกาศ   ทีมข่าว MONO29 ได้ไปสอบถามมุมมองของผู้ประกอบการว่าประกาศฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ ติดตามได้จากรายงาน