ขึ้นค่าแท็กซี่ คมนาคม ปฏิเสธผู้โดยสาร แท็กซี่

ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ ลดปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารได้หรือไม่?

Home / รายงานพิเศษ / ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ ลดปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารได้หรือไม่?
ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่ สร้างความเบื่อหน่ายให้ผู้ใช้บริการมาเป็นเวลานาน และส่วนใหญ่จะมีความเห็นอย่างไร หากภาครัฐอนุมัติขึ้นค่าบริการ

การปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่ ด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา ถือเป็นภาพชินตาและเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายของผู้ใช้บริการ กระทั่งเกิดคำถามขึ้นว่า หากกระทรวงคมนาคมอนุมัติให้แท็กซี่ปรับค่าโดยสารได้จริง มาตรฐานและคุณภาพการบริการ จะดีขึ้นหรือไม่

จากการสอบถามผู้ขับรถแท็กซี่ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการขอปรับขึ้นค่าโดยสาร โดยอ้างถึงการแข่งขันและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับโชเฟอร์หญิงรายหนึ่ง ซึ่งขับรถแท็กซี่มา 3 ปีแล้ว แสดงความเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าโดยสารทุกรูปแบบ แต่เจ้าตัวก็ไม่รับประกันว่า หากปรับค่าโดยสารแล้ว ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารจะลดลงหรือไม่

ด้านประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม ให้ความเห็นชวนวิตกว่า แม้ภาครัฐจะอนุมัติขึ้นค่าโดยสารในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งเป็นอัตราที่เคยอนุมัติให้เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว ก็ยังไม่สะท้อนถึงต้นทุน ที่สำคัญยังไม่สามารถลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้

ทั้งนี้ด้วยค่าครองชีพและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุด ทั้งกับผู้ให้บริการแท็กซี่ และผู้โดยสาร