ข่าวMono29 ครุศาสตร์ ครู

เปิดเหตุผลคนเรียนครู อยากให้ความรู้ – พัฒนาการศึกษาไทย

Home / รายงานพิเศษ / เปิดเหตุผลคนเรียนครู อยากให้ความรู้ – พัฒนาการศึกษาไทย

นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ ให้เหตุผลที่เลือกเรียนครูว่า มีความสนใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน และเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย

โดยทางทีมข่าว MONO29 ได้พูดคุยกับนิสิตในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะครุศาสตร์ และอยากเป็นครู-อาจารย์

นายธีรภัทร เพิ่มพูน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กล่าวว่า เริ่มต้นจากการถามตนเองว่าชอบอะไร และเมื่อค้นพบว่าอยากเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เด็กๆ ที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ เพื่อสานฝันการเป็นครู

ขณะที่ นางสาวเปมิกา มุสิกสังข์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ บอกว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงเลือกสอบเข้ามาเรียนในคณะครุศาสตร์

นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ฐานเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่นักเรียนบางส่วนยังเลือกที่จะเรียนทางด้านนี้

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด สรุปให้ง่ายๆคือ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท โดย

ครู คศ.1 หรือครูผู้ช่วย และครูที่เริ่มบรรจุ ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท

ครู คศ.2 หรือครูชำนาญการ ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,190 บาท ขั้นสูง41,620 บาท

ครู คศ.3ครูชาญการพิเศษ ขั้นต่ำ 19,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท

ครูคศ.4 ครูเชี่ยวชาญ ขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท

และครู คศ.5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท

ไม่เพียงแค่เงินเดือน ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะจะได้รับเท่านั้น นอกจากนี้ยังจะมีเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ที่มีวิทยฐานะ ที่มีแต่บุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น เช่นค่าตอบแทนพิเศษวิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานชำนาญการพิเศษ13,000- 15,000 บาท