Thailand pavilion World Expo 2020 ข่าวสดวันนี้

Thailand pavilion ที่ไทยได้ร่วมนิทรรศการระดับโลกในงาน World Expo 2020

Home / รายงานพิเศษ / Thailand pavilion ที่ไทยได้ร่วมนิทรรศการระดับโลกในงาน World Expo 2020

ประเด็นน่าสนใจ

 • งาน World Expo 2020  งานมหกรรมครั้งใหญ่ ที่มีประเทศต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงความรู้ เทคโนโลยี ร้านอาหาร และการแสดงสดมากมาย
 • ไทยได้ร่วมงาน ‘นิทรรศการโลก’ ภายใต้ชื่อ THAILAND PAVILION โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการขับเคลื่อนประเทศ
 • งานจะเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2564 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงาน World Expo ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์อันดับ 3 ของโลก รองจากกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้ งาน “World Expo 2020 Dubai”  ภายใต้หัวข้อหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต : CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” นำเสนอนวัตกรรม ภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

 1. โอกาส (Opportunity)
 2. การขับเคลื่อน (Mobility)
 3. ความยั่งยืน (Sustainability)

 • ประวัติความเป็นมาของงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo)

เวิลด์ เอ็กซ์โป จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้วที่สหราชอาณาจักร โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2394 และได้กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพในหมู่ประเทศภาคีสมาชิกของสำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Expositions หรือ BIE) มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษาแก่สาธารณชน ด้วยการแสดงถึงนวัตกรรมล่าสุด ความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์

ทั้งนี้มีการระบุวัตถุประสงค์ของงานมหกรรมโลกนี้ ว่าจะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศโดยการสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้า และพัฒนาการของศาสตร์แขนงต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับฟังแนวคิด และชมโมเดลการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย ที่จะไปอวดศักยภาพในงานนิทรรศการระดับโลก Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ
 • ในงานมีอะไรน่าสนใจบ้าง

ภายในงานจะมีการจัดการแสดงสดสุดยิ่งใหญ่  จากศิลปินชื่อดังระดับโลก รวมถึงมีขบวนพาเหรด การจัดแสดงเทคโนโลยี การเฉลิมฉลองพิเศษและร้านอาหารมากกว่า 200 แห่งที่มาจากทั่วโลก

 • รู้จักงาน THAILAND PAVILION เมื่อไทยได้ร่วมงาน ‘นิทรรศการโลก’

ซึ่งเมื่อกล่าวถึง THAILAND PAVILION ในงาน World Expo ซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานนิทรรศการโลกในปี 2020 ผ่านงานช้างอย่าง World Expo 2020 Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting Mind, Creating the Future” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยประเทศไทยเข้าร่วมในหัวข้อย่อย Mobility (การขับเคลื่อน) และได้กำหนดแนวคิดหลักในการจัดแสดงครั้งนี้ว่า “Mobility for the future” หรือ “การขับเคลื่อนสู่อนาคต”

ทั้งนี้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai โดยเลือกนำเสนอแนวคิด Mobility ที่เน้นไปที่การนำเสนอโอกาส และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาโอกาสสำหรับคนทุกกลุ่ม Mobility ยังหมายรวมถึง การคมนาคม การเดินทางและสำรวจ การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมต่อด้วยดิจิทัล

พิกัดที่ตั้งของงาน THAILAND PAVILION
 • นำเสนอประเทศไทยผ่านนโยบาย Digital Thailand 4.0

ทั้งนี้ในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ประเทศไทยจึงนำเสนอให้เห็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศผ่านนโยบาย Digital Thailand 4.0 ส่งเสริมให้เมืองไทยเป็น Hub ของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การค้าและการลงทุน การเดินทางขนส่ง และพัฒนาประเทศไทยสู่จุดหมายการเดินทางของคนทั้งโลกอย่างแท้จริง

โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดแสดงคือ Mobility for the future หรือ การขับเคลื่อนสู่อนาคต เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหลากมิติเพื่อแก้ปัญหา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับอนาคต

แนวความคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย มีการแสดงออกด้วยสัญลักษณ์อย่างไร ?

 • “สีทอง” เป็นสีเอกลักษณ์แห่งคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย เป็นองค์ประกอบของอาคารเครื่องยอดต่างๆ แสดงออกถึงความสำคัญของอาคาร ผู้ออกแบบจึงนำสีทองมาเน้นเป็นจุดเด่นให้แก่ตัวอาคารแสดงประเทศไทย
 • “การไหว้” เป็นมารยาททางสังคมไทยอันงดงาม ซึ่งความหมายสำคัญที่สุด ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก คือ การสวัสดี ที่หมายถึงการ “ยินดีต้อนรับ” สู่ “อาคารแสดงประเทศไทย” ผ่านการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร โดยมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งคล้ายคนประนมมือไหว้ สร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของอาคาร นอกจากนี้รูปแบบซุ้มโค้งดังกล่าว ยังสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์งานสถาปัตยกรรมไทย อันได้แก่ ทรงจอมแห ลักษณะของพระปรางค์วัดอรุณ หรือจั่วของบ้านเรือนไทย
 • “พวงมาลัย” คือ พวงดอกไม้ที่เกิดจากการนำดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆ ที่มีกลิ่นหอม มาร้อยเรียงให้เป็นพวงดอกไม้ที่มีสีสันและองค์ประกอบที่อ่อนช้อย งดงาม ใช้ในโอกาสมงคล เช่น ไหว้พระ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และที่สำคัญใช้สำหรับการ “ต้อนรับ” และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้เมื่อได้รับ “พวงมาลัย” คือ “กลิ่นหอม” จากดอกไม้ รูปแบบของการร้อยมาลัยจึงถูกนำมาใช้ในงานผนังตกแต่งของอาคาร เพื่อสร้างจินตภาพให้กับผู้เข้าชมอาคาร รับรู้ถึงกลิ่นหอมและรู้สึกถึง “กลิ่นไทย”

 

ด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้อาคารแสดงประเทศไทย สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างชัดเจน โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ที่จะนำเสนอความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำมาปรับใช้เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งเป้าอาคารแสดงประเทศไทยจะมีผู้เข้าชม 10% หรือราว 2.5 ล้านคน จากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 25 ล้านคน

 

รวม PAVILION ของประเทศต่างๆ