ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

“พงศ์เทพ” แถลง แบ่งรองนายกฯ คุมงานแทน “9 รมต.” นั่งแท่นคุม “ศอ.รส.” จัด “นิวัฒน์ธำรง” ควบรมว.คลัง “ยุคล” นั่งแทน”ปลอดประสพ” จี้ “กกต.”…

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

“พงศ์เทพ” แถลง แบ่งรองนายกฯ คุมงานแทน “9 รมต.” นั่งแท่นคุม “ศอ.รส.” จัด “นิวัฒน์ธำรง” ควบรมว.คลัง “ยุคล” นั่งแทน”ปลอดประสพ” จี้ “กกต.”…

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

“พงศ์เทพ” แถลง แบ่งรองนายกฯ คุมงานแทน “9 รมต.” นั่งแท่นคุม “ศอ.รส.” จัด “นิวัฒน์ธำรง” ควบรมว.คลัง “ยุคล” นั่งแทน”ปลอดประสพ” จี้ “กกต.”…

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

“พงศ์เทพ” แถลง แบ่งรองนายกฯ คุมงานแทน “9 รมต.” นั่งแท่นคุม “ศอ.รส.” จัด “นิวัฒน์ธำรง” ควบรมว.คลัง “ยุคล” นั่งแทน”ปลอดประสพ” จี้ “กกต.”…

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

ครม.แบ่งงาน 3 รองนายกฯ ‘พงศ์เทพ’ นั่งแท่นคุม ‘ศอ.รส.’

“พงศ์เทพ” แถลง แบ่งรองนายกฯ คุมงานแทน “9 รมต.” นั่งแท่นคุม “ศอ.รส.” จัด “นิวัฒน์ธำรง” ควบรมว.คลัง “ยุคล” นั่งแทน”ปลอดประสพ” จี้ “กกต.”…