เตือน!! นายจ้างต้องจัดหาน้ำดื่มให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

เตือน!! นายจ้างต้องจัดหาน้ำดื่มให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำ นายจ้างต้องจัดน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฝ่าฝืนมีความผิด

เตือน! นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่มีเวลาพัก มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่น

เตือน! นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่มีเวลาพัก มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจัดเวลาพักให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เตือนนายจ้าง หากมีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ต้องจัดห้องพยาบาล

เตือนนายจ้าง หากมีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ต้องจัดห้องพยาบาล

กสร. เตือนกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานเวลาเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดสวัสดิการห้องพยาบาล พร้อมจัดแพทย์และพยาบาลดูแล