มติ กบง.เพิ่มเงินเข้ากองทุน ทำเบนซิน-โซฮอล์ลด 20 สต.

มติ กบง.เพิ่มเงินเข้ากองทุน ทำเบนซิน-โซฮอล์ลด 20 สต.

กบง.มีมติให้เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น มีผลให้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ปรับราคาลง 20สต. ส่วน E20กับดีเซลคงราคาเดิม