กสทช. ร่วมมือ กฟผ. เตรียมความพร้อมระบบ ICT เข้าสู่ AEC

กสทช. ร่วมมือ กฟผ. เตรียมความพร้อมระบบ ICT เข้าสู่ AEC

กสทช. จับมือ กฟผ. ประสานความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรระบบงานของทั้งสององค์กร

ผู้ว่าการฯ กฟผ.ไม่สน สหภาพนัดหยุดงานร่วม กปปส.

ผู้ว่าการฯ กฟผ.ไม่สน สหภาพนัดหยุดงานร่วม กปปส.

ชี้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยัน ไม่ทำกระทบระบบไฟฟ้า พร้อมเข้มงวดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางการเมืองไม่ปกติ