ปชช.เข้าจับจองพื้นที่รอบสนามหลวง ร่วมชมงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ปชช.เข้าจับจองพื้นที่รอบสนามหลวง ร่วมชมงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ประชาชนเข้าจับจองพื้นที่รอบสนามหลวง รอชมงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยพระราชพิธีจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 08.30 น.