ประมวลภาพมวลชน กปปส. บุก ‘กรมการบินพลเรือน’

ประมวลภาพมวลชน กปปส. บุก ‘กรมการบินพลเรือน’

บรรยากาศที่ผู้ชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. บริเวณเวทีชุมนุมสวนลุมพินี เดินทางไปยังกรมการบินพลเรือน เพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่ทางกรมการบินพลเรือน ขอให้ผู้ชุมนุมคงไว้ 2 หน่วยงาน คือ ระบบ รปภ. และเจ้าหน้าที่อนุญาตเที่ยวบิน…