สธ.ผุดไอเดีย ซื้อเข็มฉีดยาแจกผู้ติดยาเสพติด

สธ.ผุดไอเดีย ซื้อเข็มฉีดยาแจกผู้ติดยาเสพติด

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยมีแนวคิดจัดตั้งงบประมาณซื้อเข็มฉีดยาที่สะอาด แจกให้ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี