ชลประทานฯ วอนเกษตรกร 22 จังหวัด ชะลอทำนาปี

ชลประทานฯ วอนเกษตรกร 22 จังหวัด ชะลอทำนาปี

กรมชลประทานประกาศขอให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 22 จังหวัด วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

ศาลปค.สั่งกรมชลฯ จ่ายชดเชยน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

ศาลปค.สั่งกรมชลฯ จ่ายชดเชยน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

“ศาลปกครอง” สั่ง “กรมชลประทาน” ชดใช้ค่าเสียหาย เกษตรบางเลน 24 ราย รวมเป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท ระบุ เหตุเปิดประตูระบายทำน้ำท่วม โดยประมาทเลินเล่อ เมื่อปี 2549…