‘ถาวร’นำม็อบบุก’กรมประชาฯ-กรมทรัพยากรน้ำ’

‘ถาวร’นำม็อบบุก’กรมประชาฯ-กรมทรัพยากรน้ำ’

“ถาวร” นำ มวลชน กปสส.จากอนุสาวรีย์ชัยฯไป “กรมสรรพากร” แต่เปลี่ยนเป้าระหว่างทางแวะ “กรมประชาสัมพันธ์-กรมทรัพยากรน้ำ” ขอข้าราชการเข้าร่วมชุมนุม